Susanne Pettersson Idrottspsykolog

Susanne Pettersson är en mycket efterfrågad och hyllad föreläsare, samt en av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete. Hon har 20 års erfarenhet av att utveckla individer, team och organisationer till framgång, kraft och balans.
Susanne är verksam som idrottspsykologisk rådgivare för många av våra Svenska elitidrottare med fokus på att de aktiva både ska må och prestera bra. Hon agerar som coach för både de aktiva och deras ledare i syfte att göra de förberedda för att optimera sina prestationer under tävling, när det verkligen gäller.
Hon bidrar också med att hjälpa lag att bli högpresterande team där alla drar åt samma håll med glädje och kraft. Susanne är författare till böckerna ”Leda med förtroende”, “Ta fram kraften inom dig”, “Bryt ihop och kom igen” och “Dra åt samma håll”. Under våren 2016 kommer Susanne ut med sin nya bok “Presentera och Briljera”.